Samen rond Maria

Het Mariabeeld dat onze parochie rijk is heeft een zilveren krans met twaalf sterren, aan de parochie geschonken door pastoor Eric Smits bij zijn zilveren priesterfeest. Twaalf is een bijzonder getal. In Israël waren twaalf stammen, Jezus riep twaalf apostelen, het hemelse Jeruzalem heeft twaalf poorten. Twaalf is het getal van de volheid. Twaalf is alomvattend, het heil is voor iedereen, niemand valt buiten de boot, als het aan God ligt. Binnenkort vieren we Maria ten hemelopneming. Wat een feest dat we kunnen vieren dat onze moeder en koningin al in de hemel is en dat niemand vergeefs een beroep doet op haar hulp en troost, ook op de moeilijkste momenten. Een bijzonder feest voor onze parochie, omdat we naar haar zijn genoemd. Goed is het om onszelf en elkaar hieraan te herinneren door het feest samen te vieren. Samen rond Maria, onze moeder en koningin. Waarom niet? Het is goed om in en met haar al iets van de hemel te proeven en ons verzekerd te weten van haar hulp in ons Europa. Bijzonder dat ook Europa twaalf sterren heeft. Mooi als dit ook betekent dat iedereen – van goede wil – welkom is, welkom om elkaar te dienen zoals Maria. Dat zij ons hiertoe kan inspireren. Aansluitend aan deze Mariaviering is er zowel op zaterdag 17 als zondag 18 augustus in Millingen gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Rudo Franken, pastoor

Tijdelijke benoeming

Wisseling van de wacht
Bijzonder vond ik het bij het afscheid van pastoor Eric Smits op 14 juli aanwezig te zijn en een beetje te ervaren van wat hij in deze 16 jaar met name voor mensen in Millingen en Kekerdom heeft betekend, voor de gemeenschap, voor de kerk. Gewoon onder de mensen, meelevend met hun lief en leed, actueel in zijn overwegingen. En dan ineens het afscheid, voor nodige en welverdiende rust. Dankjewel, Eric, voor jouw enorme toewijding. Dankjewel ook dat je mij hebt willen vertellen over jouw ervaringen en over de ‘gang van zaken’ met het oog op mijn benoeming als jouw opvolger. Vooralsnog loopt mijn benoeming tot 1 oktober. We kijken hoe een en ander zich ontwikkelt. Ik ben al begonnen met verkenning en kennismaking, met name in Millingen en Kekerdom, die nieuw zijn voor mij. Op het moment dat u dit leest, heb ik al voor het eerst in het weekend met u in Millingen eucharistie gevierd, en wel op zaterdag 20 juli. Voortaan ben ik er ook op de zondag. Fijn dat ik ook in de andere dorpen regelmatig met u eucharistie kan vieren, waarna we elkaar misschien even kunnen ontmoeten.
Graag tot ziens, Rudo Franken, pastoor