Liturgisch rooster vanaf 1 oktober

In overleg met het bestuur en enkele betrokkenen zijn de Mistijden per 1 oktober als volgt:

Millingen zaterdag 17.00 uur, zondag 11.00 uur

Ooij zaterdag 19.00 uur (voor de 1e zondag van de maand); zondag 9.15 uur (behalve 1e zondag van de maand),

Leuth zaterdag 19.00 uur (voor de 2e zondag van de maand)

Beek zaterdag 19.00 uur (voor de 3e zondag van de maand)

Kekerdom zondag 9.15 uur (1e zondag van de maand).

De door-de-weekse Missen blijven zoals ze sinds juli geregeld zijn.

Benoeming nieuwe pastoor

Nieuwe pastoor
Na een ‘verkenperiode’ van drie maanden, die ik heb ervaren als erg prettig, ben ik blij u te kunnen meedelen dat de bisschop van ‘s Hertogenbosch, Mgr. de Korte, mij per 1 oktober 2019 benoemt tot pastoor van de parochie Maria ten hemelopneming te Millingen. Onder de parochie vallen de dorpen Beek, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn. Heel blij ben ik dat ik nu samen met u definitief aan de slag kan in onze parochie van Beek tot Millingen, als pastoraal verantwoordelijke en als voorzitter van het bestuur. Op zondag 13 oktober 11.00 uur zal de installatie tot pastoor plaatsvinden door onze hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts.

Per 1 oktober wordt door de bisschop ook eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming en wordt hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. In voorkomende gevallen zullen we in elkaars parochie bijspringen.

Voor onze parochie ben ik in principe als enige priester werkzaam. Dit betekent dat de aanvangstijden van de vieringen op elkaar dienen te worden afgestemd. In overleg met het bestuur en enkele betrokkenen zijn de Mistijden per 1 oktober als volgt:
Millingen zaterdag 17.00 uur, zondag 11.00 uur
Ooij zaterdag 19.00 uur (voor de 1e zondag van de maand); zondag 9.15 uur (behalve 1e zondag van de maand),
Leuth zaterdag 19.00 uur (voor de 2e zondag van de maand)
Beek zaterdag 19.00 uur (voor de 3e zondag van de maand)
Kekerdom zondag 9.15 uur (1e zondag van de maand).
De door-de-weekse Missen blijven zoals ze sinds juli geregeld zijn.
Binnenkort wordt met de koren het rooster besproken vanaf Kerstmis tot september 2020.
De pastorie krijgt een flinke opknapbeurt. We gaan eraan werken dat ik er in december 2019 kan gaan wonen. Voor de tussentijd zijn we nog op zoek naar een studio in Millingen. Tips zijn welkom.

De koffie na de Mis op het parochiefeest van Maria ten hemelopneming bleek een schot in de roos. Op zondag 22 september na de Mis van 11.00 uur bent u weer van harte welkom. Het is een meerwaarde als we elkaar na de viering nog kunnen ontmoeten, niet alleen in Millingen, maar ook in de andere dorpen. In Leuth is het reeds een goed gebruik.

In de komende maanden wil ik graag ook kennismaken met de mensen van elk dorp apart, horen en zien wat er leeft, welke wensen er zijn, hoe we er als kerk op kunnen inspelen. Ik zou het fijn vinden als enkelen van het betreffende dorp een dergelijke ontmoeting zouden willen voorbereiden. Binnenkort zal ik daar mensen voor benaderen.

Bijzonder vind ik het dat ik voorafgaand aan m’n installatie als pastoor voor u nog in Lourdes kom door een bedevaart die ik van 16-21 september mee mag begeleiden. Ons gezamenlijk optrekken in onze Mariaparochie en de intenties van u allen vertrouw ik graag aan haar toe.

Tenslotte maak ik u graag attent op een samenkomst op dinsdag 24 september 20.00-21.30 uur in de Mariakapel in Leuth rond de bijbellezingen van de zondag daarop. Naast stilte en uitwisseling is er wat gebed en zang. Ook u bent van harte welkom.
Rudo Franken, pastoor