Gebed om roepingen

Wij danken U voor uw schepping waar wij deel van zijn.

Wij danken U dat wij ons vrij mogen bewegen

in deze door U geschapen wereld.

Wij danken U voor onze zintuigen, dat we kunnen horen,

dat we kunnen zien, dat we kunnen voelen,

dat we kunnen ruiken, dat we kunnen proeven.

Wij vragen U open onze ogen, onze oren,

onze zintuigen voor uw aanwezigheid.

Dat we in en bij alles wat op ons afkomt en ons meevoert

uw stem horen, uw aanwezigheid verstaan

en dat we ons zonder vrees aan U toewijden en U dienen,

ook tegen de stroom in.

Dat we onze naasten recht doen,

eerbiedig omgaan met zuster, moeder aarde

en vreugde vinden in onze toewijding aan U

en in het navolgen van uw Zoon,

Jezus Christus, onze Heer. Amen.