Afscheid pastoor Smits


Pontificale afscheidsviering
Op zondag 14 juli a.s. zal Pastoor Eric Smits na 16 jaar tijdens een H. Mis-uit-dankbaarheid afscheid nemen van alle mensen uit de polder. Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch zal voorgaan in een bijzondere viering in de H. Antonius van Padua-kerk in Millingen aan de Rijn. Concelebrant is Pater Willem Spann ofs. Aansluitend wordt pastoor Smits door het kerkbestuur een afscheidsreceptie aangeboden in Hotel Millings Centrum van 12.00 u tot 14.00 u. Na de H. Mis zal hem een muzikale serenade worden gebracht door de Kekerdomse fanfare en tijdens de receptie door de Millingse fanfares.

Afscheidscadeau
Pastoor Smits heeft aangegeven dat hij de aanwezigheid van mensen belangrijker vindt dan een afscheidscadeau. Mochten mensen toch iets willen geven (in gesloten couvert) dan wordt dit geschonken aan de Bloemsiergroep ter versiering van het H. Sacrament op de donderdagse aanbiddingsdagen en het Beeld van de gekroonde Patrones van de parochie Maria ten Hemelopneming in de H. Antonius van Padua-kerk.
De feestelijke H. Mis, waarin diverse koren zullen optreden, begint om 10.30 u (dus niet, zoals gebruikelijk, om 11.00 u).